ZAWIADOMIENIE

30.09.2003
autor: UM Łęczyca

     Burmistrz Miasta Łęczyca zawiadamia mieszkańców o konsultacjach społecznych dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej.
     Mieszkańcy miasta mogą wyrażać swoją opinię w tej sprawie we wtorek (30 września 2003 roku) i środę (1 października 2003 roku) w godzinach 10.00 – 13.00 pod numerem telefonu 7210342 lub składać opinie pisemne w skrzynce skarg i wniosków lub sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęczycy.