Zasady przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

26.01.2022
autor: UM Łęczyca (mk2)
Zasady przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz Urzędu Stanu Cywilnego i  Wydziału Spraw Obywatelskich w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy przed ewentualnym zarażeniem.

Od dnia 25 stycznia 2022 roku Urząd Miejski w Łęczycy prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

W przypadku konieczności bezpośredniej obsługi, prosimy o zgłoszenie swojej sprawy pracownikowi Kancelarii Urzędu Miejskiego (Biuro Podawcze).

Wybrane numery telefonu:

 • Kancelaria Urzędu: 24 721-03-00,
 • Sekretariat Burmistrza Miasta: 24 721-03-42,
 • Księgowość podatkowa: 24 721-03-23, 24 721-03-08,
 • Ewidencja ludności, dowody osobiste- Ratusz: 24 721-03-12,
 • Urząd Stanu Cywilnego- Ratusz: 24 721-03-56,
 • Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, działalność gospodarcza: 24 721-03-37,
 • Mieszkania, dodatki mieszkaniowe: 24 721-03-35,
 • Gospodarka przestrzenna: 24-721-03-29, 24 721 -03-30,
 • Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej: 24 721-03-34,
 • Zamówienia publiczne, zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego:  24 721-03-40,
 • Gospodarka odpadami komunalnymi: 24 721-03-15,
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 24 721-03-26.

Kasa Urzędu Miejskiego w Łęczycy prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w godzinach od 8.00-13.30. Wyznacza się wejście do Kasy Urzędu Miejskiego od strony podwórka Urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w godzinach od 7.30- 14.00 od poniedziałku do piątku.

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w godzinach od 7.30 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Na terenie Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich może przebywać wyłącznie osoba niewykazująca typowych objawów zakażenia SARS CoV-2, niepodlegająca kwarantannie oraz niezamieszkująca wspólnie z osobą objętą kwarantanną.

Każda osoba wchodząca do Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich ma obowiązek zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekującym.

Do budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich mają wstęp wyłącznie osoby posiadające zasłonięte usta i nos maseczką ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakazuje się interesantom przemieszczania po terenie Urzędu Miejskiego w Łęczycy w celach innych, niż tylko załatwienie sprawy.

Po zakończeniu czynności uzasadniających wizytę w Urzędzie interesant ma obowiązek niezwłocznie opuścić budynek Urzędu.

Interesanci mogą składać korespondencję kierowaną do Urzędu poprzez:

 • skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego (skrzynka na korespondencję) lub:
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl lub  sekretariat@leczyca.info.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl na skrzynkę: /d39r7rq9o6/SkrytkaESP,
 • faksem na numer telefonu: 24 721-03-01,
 • korespondencyjnie na adres: ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zalecamy dokonywanie płatności przelewami na konta bankowe nr rachunku:

90 9029 0000 2001 0104 4933 0003 – podatki i opłaty m.in. z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, opłaty przekształceniowe, wpływy z czynszu i opłaty skarbowej oraz opłaty parkingowe.

Natomiast opłaty za odpady komunalne wnoszone są na indywidualne konta.

Prosimy o zachowanie szczególnych środków  ostrożności.

Za utrudnienia przepraszamy.