Z placu budowy

10.07.2018
autor: UM Łęczyca (mn)
Z placu budowy

Powoli dobiega końca pierwszy etap zadania pn. „Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Łęczycy wraz z odwodnieniem”. Na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Popiełuszki została położona warstwa wiążąca nawierzchni. Obecnie trwają prace związane z wycinką drzew, kolidujących z zaprojektowanymi zatokami postojowymi. Zostaną one zastąpione nowymi nasadzeniami. W najbliższych dniach wykonawca położy warstwę ścieralną nawierzchni, a jezdnia udostępniona zostanie na potrzeby kierowców, co w rezultacie ułatwi poruszanie się po Królewskim Mieście.

– Podpisując umowę z wykonawcą wiedziałam, że firma stanie na wysokości zadania. Roboty przebiegają zgodnie z zatwierdzonym  harmonogramem, a odpowiedzialna za ich wykonanie firma pracuje bardzo rzetelnie i sprawnie. Nie należy zapominać, że obok czynnika ludzkiego ogromną rolę odgrywa pogoda. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace wykonywane są bez zakłócenie, dlatego mam nadzieję, że Łęczycę nie nawiedzą anomalia powodowe, które mogłyby zmusić wykonawcę do ich przerwania – mówi wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar-Błaszczyk.

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się drugi etap zadania obejmujący odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Belwederskiej. Trwające obecne prace na tym fragmencie związane są z wyłączeniem z użytkowania jednego pasa ruchu. Jak już informowaliśmy, w celu ograniczenia parkowania samochodów w pobliżu placu budowy, a tym samym utrudniania pracy ekipie remontowej, na potrzeby mieszkańców udostępniono nieodpłatnie parking przed Urzędem Miejskim w Łęczycy.

– Obok powstałych chodników i wysepek, a wkrótce nowej nawierzchni, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z przykanalikami, dzięki której woda opadowa będzie odbierana przez kanalizację, a na jezdni nie będą tworzyć się potoki i kałuże. Tak kompleksowa inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania przez Gminę Miasto Łęczyca, gdyby nie dotacja Wojewody Łódzkiego w wysokości ponad 2 229 000,00 zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  – dodaje Monika Kilar-Błaszczyk.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4 672 770 zł. W jej ramach przebudowie podlegać będzie 592 m drogi. Zakończenie zadania planowane jest na koniec października 2018 roku. Wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego jest Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Trakt” Bobrzak, Tecław Spółka Jawna z Kutna oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hydrobud” Paweł Złotowski.

GALERIA