XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

15.10.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 19 października 2020 roku (poniedziałek) o godz.  16:15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2020.
  3. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała

Transmisję z sesji Rady Miasta można oglądać klikając w ten link – https://www.youtube.com/channel/UCbi5bbG5Oss1fgzmc7e7ijA