XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

06.07.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zapraszam na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 09 lipca 2020 roku (czwartek) o godz.  16:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na
    2020 r.
  4. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała