XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

10.06.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa) o godz.  12:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2020.
  4. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała