XXX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

28.05.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
XXX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zapraszam na XXX sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu  28 maja 2020 roku (czwartek) o godz.  16:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału i filii Miejskiej
  i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w jej nabyciu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w ich nabyciu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 r.- projekt 1.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 r.- projekt 2.
 10. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała

Link do transmisji – https://leczyca.info.pl/urzad-miasta/kamera-on-line/