XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

02.12.2019
autor: UM Łęczyca (ws)
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zapraszam na XXIII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 05 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 1630, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r. – projekt 1.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r. – projekt 2.
  6. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Andrzej Domagała