XVII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

22.08.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
XVII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej  w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na czas nieoznaczony.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r.  – projekt nr 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r.  – projekt nr 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r.  – projekt nr 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r.  – projekt nr 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r.  – projekt nr 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/33/2019 z dnia 08.01.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2019-2027.
 12. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała