XVI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

08.08.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
XVI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XVI Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 12 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 09:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca  na rok 2019.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca  na rok 2019.
  5. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Lidia Keller