XIX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

08.10.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
XIX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XIX Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 10 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 9:15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/33/2019
    z dnia 08.01.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2019-2027.
  4. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała