XC Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

23.02.2024
autor: UM Łęczyca (mk2)
XC Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zwołuję XC sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się  w dniu 27 lutego 2024 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2024r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Planu ogólnego Miasta Łęczyca.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łęczyca w 2024 roku.
  8. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała