2019-11-11

Odsłonięcie tablicy na cześć żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej