VIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

21.02.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
VIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 2 i art. 29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 17°°, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu za 2018 rok oraz sprawozdania opisowego z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęczycy za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Łęczyca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mieście Łęczyca na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2019.
 12. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała