VI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

28.01.2019
autor: UM Łęczyca (ws)
VI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 2 i art. 29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) zapraszam na VI sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 16³°, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczyca służebnością gruntową.
  5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łęczyca.
  6. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Domagała