V Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

03.01.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
V Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Zapraszam  na   V  Sesję  Rady Miejskiej  w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Łęczycy.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie budżetu Miasta Łęczyca na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.
  6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta Łęczyca.
  7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Muzeum w Łęczycy.
  8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta.
  9. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Proszę o udział w posiedzeniu

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała

Sesję można również oglądać online: https://leczyca.info.pl/urzad-miasta/kamera-on-line/