Kamera internetowa – sala konferencyjna

TRANSMISJA on-line i archiwum nagrań

TRANSMISJA on-line i archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Łęczycy

Szanowni Państwo,

Informujemy uprzejmie, iż w celu zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Miejskiej w Łęczycy, a także w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Burmistrzu Miasta Łęczyca mocą art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, sala posiedzeń Rady Miejskiej jest monitorowana przy pomocy urządzeń audio-wizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest w czasie rzeczywistym transmisja obrad Rady Miejskiej w Łęczycy (określana dalej jako „Transmisja”) oraz sporządzane są nagrania tych obrad (określane dalej jako „Nagrania”), archiwizowane oraz publikowane przez Burmistrza Miasta Łęczyca.

Transmisja oraz publikacja Nagrań prowadzone są przy użyciu następujących kanałów komunikacji:

  • Strony internetowej Miasta Łęczyca (leczyca.info.pl) – prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łęczyca(zamieszczenie hiperłącza).
  • Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łęczyca (bip.leczyca.info.pl) – prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łęczyca (zamieszczenie hiperłącza do kanału YouTube).
  • Portalu radni.tv – prowadzonego przez Nefeni Sp. z o.o., ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań.

Poprzez Państwa uczestnictwo w obradach Rady Miejskiej w Łęczycy, dojść może do utrwalenia Państwa wizerunku lub głosu oraz upublicznienia ich w drodze prowadzonej Transmisji oraz Nagrań archiwizowanych i publikowanych przez Burmistrza Miasta Łęczyca.

Burmistrz Miasta Łęczyca pełni funkcję administratora Państwa danych osobowych (w szczególności wizerunku i głosu) utrwalonych oraz rozpowszechnionych w drodze Transmisji oraz Nagrań. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo w niniejszej klauzuli informacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Łęczyca:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@leczyca.info.pl,
  • listownie: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, (z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych)