Terminy przesłuchań do Państwowej Szkoły Muzycznej

15.05.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Terminy przesłuchań do Państwowej Szkoły Muzycznej

Łęczycka filia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie zaprasza dzieci wraz z rodzicami na przesłuchania, które odbędą się w dniach 20-24 maja w godzinach 15:00-19:00 w Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Ozorkowskie Przedmieście 6 c).

 

 

Więcej informacji o przesłuchaniach można uzyskać pod numerem telefonu – 502 980 547.

Organem prowadzącym łęczycką filię Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją szkoły jest kształtowanie i wychowywanie dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań.

Szkoła posiada szeroką ofertę edukacyjną w zakresie indywidualnego nauczania gry na instrumencie, zapewnia profesjonalną kadrę dydaktyczną, umożliwia realizowanie indywidualnych zainteresowań muzycznych oraz wszechstronny rozwój muzyczny.

Do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia mogą zostać przyjęci uczniowie w wieku 7-10 lat celem edukacji w cyklu 6-letnim lub uczniowie w wieku 8-16 lat celem edukacji w cyklu 4-letnim. Warunkiem przyjęcia jest złożenie podania w formie kwestionariusza, zaliczenie ustnego testu sprawdzającego predyspozycje muzyczne, a w przypadku dzieci 6-letnich konieczne jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jakie korzyści może przynieść dziecku uczenie się muzyki?

Z naukowych badań wynika, że proces umuzykalniania ma olbrzymie znaczenie dla kształtowania osobowości dziecka, wpływając na jego wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny. Nauka gry na instrumencie poprawia zdolność koncentracji, spostrzegawczość, uczy logicznego myślenia. Statystyki wskazują, że uczniowie szkół muzycznych wypadają lepiej w testach pamięciowych i na inteligencję, osiągając wysokie wyniki w sprawdzianach wiedzy. Nauka muzyki uczy dyscypliny, systematyczności, wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów. Kontakt ze sztuką wyzwala kreatywność i ambicje, a tym samym znacząco wpływa na osiąganie sukcesów życiowych.