Tegoroczna kwesta na ratowanie nagrobków odbędzie się on-line

16.10.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
Tegoroczna kwesta na ratowanie nagrobków odbędzie się on-line

1 listopada ubiegłego roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej przeprowadziło kwestę na ratowanie pomników znajdujących się na łęczyckim cmentarzu. Zbiórka okazała się dużym sukcesem, a zaangażowani w kwestowanie były osoby z łęczyckich placówek oświatowych, samorządowych czy kulturowych, w tym Burmistrz Miasta Łęczyca Paweł Kulesza. Zarząd Towarzystwa wydał dziś oświadczenie, że tegoroczna kwesta zostanie przeprowadzona on-line.

Powodem jest oczywiście sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2, a zarazem troska o zdrowie zarówno kwestujących, jak i mieszkańców odwiedzających groby bliskich tego dnia. Pełna treść oświadczenia znajduje się poniżej:

Szanowni Mieszkańcy i Goście Łęczycy

Z pełną świadomością i odpowiedzialnością podjęliśmy decyzję o odwołaniu planowanej tegorocznej kwesty w dniu 1 listopada na cmentarzu katolickim w Łęczycy. Powodem naszej decyzji była troska o zdrowie zarówno kwestujących jak i osób wrzucających datki do puszek.

Chcemy nadal kontynuować renowację i odbudowę pomników, dlatego zapraszamy do wsparcia naszych prac za pomocą wpłat na rachunek bankowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej podany niżej:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej

05 9029 0000 2001 0104 3659 0001

Pracujemy również nad innymi formami zbiórki pieniędzy na renowację nagrobków i już wkrótce podamy szczegóły.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie naszej inicjatywy. Jednocześnie dziękujemy Wszystkim, którzy zgłosili się już do kwestowania w tym roku.

Wierzymy, że RAZEM uda się nam zadbać o naszą łęczycką nekropolię.

Z wyrazami szacunku

Zarząd TMZŁ: Monika Borkowska, Aneta Pucek, Dariusz Kupisz, Krzysztof Czerwiński i Krzysztof Razik

W ubiegłym roku, dzięki hojności ludzi odwiedzających cmentarz udało się uzbierać łącznie 10 450,59 zł. Pieniądze te, po wielu dyskusjach, postanowiono przeznaczyć na odnowienie grobu Stanisława Żółkowskiego – przedwojennego społecznika i doktora. Całkowity koszt obsługi kwesty i postawienia nagrobka zamknął się w kwocie 9 962,01 zł. Pozostałe pieniądze w wysokości 489,58 zł postanowiono zachować na poczet przyszłych renowacji.

zdjęcia: Monika Borkowska; Joanna Jankowska