Uzbrojenie terenu

 

Elektryczność (T/N):

T

Napięcie:

15

kV

Gaz (T/N):

T

Rodzaj:

Æ 250 PE (ziemny)

 

Woda:

Do celów spożywczych (T/N):

T

Do celów przemysłowych (T/N):

T

Kanalizacja: 

Ścieki przemysłowe (T/N):

T

Odległość od przyłącza:

20,0

m

Ścieki komunalne (T/N):

T

                     Odległość od przyłącza:

20,0

m

Oczyszczalnia ścieków:

Ścieki przemysłowe (T/N):

T

Ścieki komunalne (T/N):

T

Wysypisko śmieci:

Odpady  przemysłowe – odległość od terenu:

20.000 m

Odpady  komunalne – odległość od terenu:

0,0 m

 

Komentarz dot. infrastruktury:

Miasto dysponuje wysypiskiem odpadów komunalnych.

Wysypisko odpadów przemysłowych znajduje się w odległości 20,0 km (Zgierz)