Odległości

Odległości

 Najbliższa autostrada/droga szybkiego ruchu

 

Odległość:

20,0

Km

Numer:

2

 

Najbliższa droga krajowa

Odległość:

1,0

Km

Numer:

1

 

Najbliższa droga dojazdowa do terenu

Standard drogi:

Droga miejska

Odległość:   

20,0 m

 

Najbliższa kolejowa stacja przeładunkowa

Odległość:

0,5 km

Miejscowość:

Łęczyca

 

Najbliższy port lotniczy (pasażerski/cargo)

Odległość:

40,0 km

Miasto:

Łódź

 

Najbliższy port morski

Odległość:

330,0 km

Miasto:

Gdańsk

 

Najbliższy port rzeczny

Odległość:

80,0 km

 

Miasto:

Płock

 

Najbliższe miasto wojewódzkie

Odległość:

40,0 km

 

Miasto:

Łódź

 

Najbliższe towarowe przejście graniczne

Odległość :

ok. 350,0 km

Miejscowość:

Świecko

 

Komentarz dot. odległości:

Łęczyca położona jest w geograficznym centrum Polski – 40 km na północ od Łodzi, 130 km na zachód od Warszawy, 22 km od skrzyżowania głównych szlaków komunikacyjnych, łączących wschód z zachodem (droga krajowa nr 2) i północ z południem (droga krajowa nr 1). W przyszłości w odległości kilkunastu kilometrów od miasta powstaną zjazdy z autostrad, łączących cztery strony Europy. Miasto posiada bardzo dobre połączenia autobusowe i kolejowe z całym krajem.

Znajduje się tu również kolejowa bocznica rozładunkowo-przeładunkowa