Charakterystyka regionu

Charakterystyka regionu

Treść Uchwały (pobierz tutaj)

Treść Uchwały nr 202/XXIX/2000 (pobierz tutaj)

Treść Uchwały nr 203/XXIX/2000 (pobierz tutaj)

Treść Uchwały (pobierz tutaj)

Treść Uchwały (pobierz tutaj)

Treść Uchwały (pobierz tutaj)

Treść Uchwały (pobierz tutaj)

Treść Uchwały (pobierz tutaj)

Treść Uchwały (pobierz tutaj)

Treść Uchwały (pobierz tutaj)

 

Tereny przeznaczone pod inwestycje w Łęczycy – mapa (pobierz tutaj)

 

Podstrefa

Łęczyca

Gmina

Łęczyca

Województwo

Łódzkie

Powierzchnia podstrefy

13,9829 ha

Oferujący nieruchomość

Gmina Miasto Łęczyca

Preferowane branże inwestycji

wszystkie

Opis lokalizacji

Obszar usytuowany w południowo-zachodniej części miasta, w rejonie działalności zakładów przemysłowych. Działka zlokalizowana jest w odległości 250,0 m od drogi powiatowej – ulica Lotnicza. Przed włączeniem terenu do strefy obszar był użytkowany rolniczo. W sąsiedztwie nie występuje zabudowa mieszkaniowa.

Istniejąca zabudowa

Teren niezabudowany