Strefa RozwoYou w Twojej firmie

10.11.2017
autor: UM Łęczyca
Strefa RozwoYou w Twojej firmie
Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

W październiku w ramach projektu Strefa RozwoYou ruszył program dofinansowania do szkoleń pracowników. Środkami na inwestycje w rozwój kadry dysponuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Projekt zakłada dofinansowanie do 80% budżetów szkoleniowych ze środków unijnych. Obok podniesienia kwalifikacji pracowników i aktualizacji ich kompetencji, pracodawcy stają przed szansą dostosowanie firm do zmian gospodarczych, dzięki nabyciu nowych umiejętności przez zatrudnioną kadrę.
To świetna wiadomość dla pracodawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Organizując szkolenie dla swoich pracowników, pracodawca motywuje ich do rozwoju. Co ważne, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zapewnia prostą i intuicyjną procedurę zgłoszenia do projektu oraz finansowania szkoleń, pomoc opiekuna, a także możliwość bezpłatnych spotkań z doradcą mobilnym, który pomoże w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego – podkreśla wykonująca obowiązki i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar-Błaszczyk.
Szczegóły dotyczące projektu pt. Stefa RozwoYou znaleźć można na stronie www.strefarozwoju.lodz.pl oraz pod numerem telefonu 800 801 321.
Fundusze na szkolenia dostępne są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działająca od 20 lat Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest spółką Skarbu państwa. Jej celem jest przyznawanie pomocy publicznej inwestorom, lokującym swój biznes na terenie województwa łódzkiego. Dzięki inwestycjom w strefie powstało ponad 36 000 miejsc pracy, a przedsiębiorcy zainwestowali ponad 15 000 000 000 zł.