Straż Miejska

Siedziba Straży Miejskiej

 • ulica Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, pokój 41 (II piętro)

Inne numery telefonów kontaktowych

 • 510 104 951
 • 510 099 252

Adres e-mail

 • straz@leczyca.info.pl

W okresie październik – marzec

 • poniedziałek – piątek – 7:00 – 18:00

W okresie kwiecień – wrzesień

 • poniedziałek – piątek – 7:00 – 20:00

 • dzikich wysypisk
 • bezdomnych psów
 • Strefy Płatnego Parkowania
 • zakłócania ładu i porządku publicznego
 • nieprawidłowego parkowania
 • porzuconych pojazdów
 • innych działań prewencyjnych

Komendant – Tomasz Olczyk (tolczyk@leczyca.info.pl)
Starszy Inspektor – Grzegorz Koza (gkoza@leczyca.info.pl)
Starszy Strażnik – Adam Nawrotek (anawrotek@leczyca.info.pl)
Młodszy Strażnik – Joanna Ptak-Sztompka (jptak@leczyca.info.pl)
Młodszy Strażnik – Justyna Jagielska-Gościk (jjagielska@leczyca.info.pl)
Aplikant – Grzegorz Krysiak (gkrysiak@leczyca.info.pl)
Aplikant – Hubert Więckowski (hwieckowski@leczyca.info.pl)