Straż Miejska

Siedziba Straży Miejskiej

 • ulica Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, pokój 41 (II piętro)

Inne numery telefonów kontaktowych

 • 510 104 951
 • 510 099 252

Adres e-mail

 • straz@leczyca.info.pl

 • poniedziałek – piątek – 7:00 – 17:00

 • dzikich wysypisk
 • bezdomnych psów
 • Strefy Płatnego Parkowania
 • zakłócania ładu i porządku publicznego
 • nieprawidłowego parkowania
 • porzuconych pojazdów
 • innych działań prewencyjnych

Karta parkingowa dla Honorowych Dawców Krwi, Weterana Poszkodowanego i posiadaczy Karty Seniora

Informujemy, że Honorowi Zasłużeni Dawcy Krwi mogą już składać wnioski o wydanie karty parkingowej, która pozwoli im korzystać ze Strefy Płatnego Parkowania na terenie naszego miasta bez wnoszenia opłaty. Aby móc korzystać z tego przywileju należy złożyć stosowny wniosek wysyłając go na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego lub wypełnić osobiście w Straży Miejskiej.

Karta Honorowego Zasłużonego Dawcy Krwi to efekt inicjatywy Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łęczycy, która spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony Burmistrza Pawła Kuleszy i Rady Miejskiej w Łęczycy. Stąd, na posiedzeniu 3 marca br. podjęto Uchwałę Nr LXI/349/2022, która pozwala Honorowym Zasłużonym Dawcom Krwi ubiegać się o taką kartę.

Specjalny identyfikator wydawany jest po przedstawieniu następujących dokumentów:

 • Dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Zaświadczenia o prawie do korzystania z pojazdu wydanego przez leasingodawcę
 • Umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu (np. najem, użyczenie)
 • Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca)

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Na   podstawie uchwały Rady Miejskiej w  Łęczycy z 25 października  2022r. można składać wnioski o wydanie karty  parkingowej dla Weterana Poszkodowanego

Załączniki:

 • ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • ksero legitymacji Weterana Poszkodowanego

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla Weterana Poszkodowanego

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 stycznia 2023 r. mieszkańcy Łęczycy posiadający Ogólnopolską Kartę Seniora mogą składać wnioski o wydanie karty parkingowej

Załączniki:

 • ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • ksero Ogólnopolskiej Karty Seniora

Wniosek o wydanie karty parkingowej Ogólnopolska Karta Seniora

Komendant – Tomasz Olczyk (tolczyk@leczyca.info.pl)
Młodszy Strażnik – Justyna Jagielska-Gościk (jjagielska@leczyca.info.pl)
Młodszy Strażnik – Grzegorz Krysiak (gkrysiak@leczyca.info.pl)
Młodszy Strażnik – Hubert Więckowski (hwieckowski@leczyca.info.pl)