Rodzina 500+

Kontakt w sprawie  świadczeń wychowawczych 500+ możliwy jest: 

  • telefonicznie – 510 104 950
  • mailowo – rodzina500plus@leczyca.info.pl lub kszmyd@leczyca.info.pl

Informujemy, że Biuro ds. świadczeń wychowawczych 500+, które mieści się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy w pok. 54 (III piętro) jest czynne w godzinach:

  • poniedziałek – 7:15 – 15:30
  • wtorek – 7:15 – 15:30
  • środa – 7:15 – 15:30
  • czwartek – 7:15 – 15:30
  • piątek – 7:15 – 14:15

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do ukończenia 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie można składać od:

  • 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ePUAP i emp@tia.
  • 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną poprzez osobiste złożenie odpowiednich dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie zatem przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Najwygodniejszy sposób na przedłużenie świadczenia, który pozwoli nam na złożenie wniosku bez wychodzenia z domu, to forma elektroniczna.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

W 2021 r. świadczenie „500 plus” przysługuje od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Urząd Miejski w Łęczycy informuje, że przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) wraz z załącznikami.

Formularz wniosku o świadczenie wychowawcze można pobrać w załączniku poniżej:

Wniosek 500+

lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14, w Kancelarii urzędu na parterze oraz w Biurze ds. Świadczeń Wychowawczych – III piętro – pokój 54.

Obowiązują poniższe zasady składania wniosków:
Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

Wniosek o świadczenie wychowawcze można również złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Oświadczenie dla potrzeb koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego – jeden z rodziców pracuje poza granicami Polski – można pobrać poniżej:

Oświadczenie

HARMONOGRAM GOTÓWKOWYCH WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY
w okresie: czerwiec 2021 – maj 2022 r.

22 czerwca 2021 r.
27 lipca 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.
21 września 2021 r.
26 października 2021 r.
23 listopada 2021 r.
14 grudnia 2021 r.
25 stycznia 2022 r.
22 lutego 2022 r.
22 marca 2022 r.
26 kwietnia 2022 r.
24 maja 2022 r.

WYPŁATY GOTÓWKOWE W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY REALIZOWANE SĄ W GODZINACH:
WTOREK – 8:00 – 13:30