Rekreacja nad zalewem miejskim coraz bardziej realna

25.07.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Rekreacja nad zalewem miejskim coraz bardziej realna

Rekreacja nad zalewem miejskim. Zagospodarowanie zalewu miejskiego. To tematy, które są na wokandzie publicznej debaty wśród łęczyckiej społeczności od kilku lat, jednak do tej pory były one w sferze planów. Dlatego tym bardziej może cieszyć fakt, że realnych kształtów nabiera sprawa rekreacji nad zalewem.

 

Wybrany został wykonawca, który przygotuje dokumentację zagospodarowania terenów rekreacyjnych. Jest nim Biuro Projektowo – Inwestycyjne PAMAR. Zakres przygotowywanego projektu obejmuje: wykonanie projektu ciągu pieszego z kostki betonowej wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej dla dzieci z tablicami edukacyjnymi, altany taneczno-koncertowej, stanowisk piknikowych, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery oraz oświetlenia hybrydowego.

Posiadanie takiego projektu jest pierwszym krokiem do sfinalizowania inwestycji. Warto podkreślić, że jej pomyślne zakończenie nie oznacza zaprzestania dalszych prac w tym miejscu. Realizacja tego przedsięwzięcia uczyni z zalewów przyjazne miejsce do rekreacji i stanowić będzie dodatkowy punkt turystyczny na łęczyckiej mapie, na który czekali mieszkańcy.