Ratusz Miejski odzyska dawny blask

02.11.2017
autor: UM Łęczyca
Ratusz Miejski odzyska dawny blask
Po kilku latach od ostatniego remontu pomieszczenia w ratuszu zostaną odświeżone. Obecnie trwają prace na pierwszym piętrze. Pomalowane zostały już sala ślubów, łazienka, kuchnia oraz korytarz.

Przeprowadzenie prac remontowych było możliwe dzięki współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy. W ramach praktyk uczniowie z klas 1-3 g Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 o specjalizacji monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, działającej przy ZSP nr 1 w Łęczycy pod okiem nauczycieli Andrzeja Pawelczyka oraz Kamila Cieślińskiego odświeżają pomieszczenia łęczyckiego ratusza.
 
 
Pragnę serdecznie podziękować uczniom, nauczycielom, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy Jarosławowi Świtoniowi oraz dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego Dariuszowi Tomczyńskiemu za okazaną pomoc. Mam nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje realizacją wielu projektów, które nie tylko upiększą nasze miasto, ale pozytywnie wpłyną na jego odbiór przez mieszkańców i turystów – mówi wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar-Błaszczyk.
Zakup materiałów został sfinansowany ze środków z budżetu Gminy Miasta Łęczyca. Zakończenie prac zaplanowano w połowie listopada br.
Ratusz Miejski został zbudowany w latach 1788-1790 według projektu architekta królewskiego Jakuba Kubickiego. W wyniku przebudowy, która miała miejsce na początku XX wieku, częściowo stracił cech charakterystyczne dla stylu klasycystycznego. Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi budynek ratusza został wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego.