Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej” już 23 marca!

14.03.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej” już 23 marca!

W „Roku Młodych” w PTTK, Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy przy współorganizacji Urzędu Miasta w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników turystyki pieszej i dobrej zabawy na XVIII Rajd „POWITANIE WIOSNY NA ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ”. Tegoroczne, wiosenne zmagania na turystycznych szlakach odbędą się na terenie Gminy Grabów. Podczas Rajdu zostaną przeprowadzone konkursy, w których drużyny będą walczyć o Puchar Wójta Gminy Grabów.

Organizacja Rajdu:

I Trasa piesza – ok.12 km

8:45 – zbiórka w sobotę 23 marca 2019 roku na Pl. T. Kościuszki w Łęczycy

9:00 – wyjazd na start Rajdu do miejscowości Piaski.

9:30 –13:30 – wędrówka na trasie: Piaski – Nagórki – Gać – Las w Siemszycach – Golbice – Chorki

13:30 – 15:00 – podsumowanie Rajdu

15:00 – powrót do Łęczycy

Planowany przyjazd do Łęczycy ok. godz. 16:00

II Trasa piesza – ok. 5,5 km

9:45 – zbiórka w sobotę 23 marca 2019 roku na Pl. T. Kościuszki w Łęczycy

10:00 – wyjazd na start Rajdu do miejscowości Zawada.

10:30 –12:30 – wędrówka na trasie: Zawada – Golbice – Borów – Chorki

12:30 – 13:30 – podsumowanie Rajdu

13:30 – powrót do Łęczycy

Planowany przyjazd do Łęczycy ok. godz. 14:30

Drużyny, które zgłoszą się do konkursów walcząc o Puchar Wójta Gminy Grabów wezmą udział w bloku konkursów, imprez sportowo-zręcznościowych i wiosennych łamigłówkach.

Obowiązki uczestników:

Przebycie trasy rajdowej,
Stosowanie się do zaleceń organizatorów,
Przestrzeganie „Karty turysty”,
Posiadanie apteczki przez drużynę,
Przestrzeganie regulaminu rajdu,
Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody.
Uczestnicy Rajdu otrzymają pamiątkowy znaczek.
Każda drużyna biorąca udział w Rajdzie będzie mogła pochwalić dyplomem udziału w Rajdzie.

Na zwycięskie drużyny czekają puchary i nagrody.

Organizatorzy zapewniają potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej.

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2019 r. ubezpieczeni są w Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie. Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK, nie są objęci ubezpieczeniem, a kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na osobie lub mieniu.

Postanowienia końcowe:

1.Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Pamiętajcie, że nie ma złej pogody, tylko trzeba się odpowiednio ubrać.

2.Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

tekst i zdjęcie: Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy