Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

03.09.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Łęczycy funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Siedziba znajduje się w pokoju 46 A (III piętro). Poniżej podajemy informację dotyczącą wrześniowych dyżurów.

 

 

 • 03.09.2019 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00,
 • 17.09.2019 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00.

Dyżur pełni Pani Izabela Matuszewska – specjalista terapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

 • motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
 • motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 510-104-859

 • 10.09.2019 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00,
 • 24.09.2019 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00.

Dyżur pełni Pan Krzysztof Razik – specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

 • motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
 • motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 510-104-859