Publikacja o dziejach łęczyckiej policji

05.08.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Publikacja o dziejach łęczyckiej policji

Wszystkich zainteresowanych historią Ziemi Łęczyckiej – zapraszamy do muzealnego sklepiku. Można tu nabyć najnowsze wydawnictwo pt. „Ocalić od zapomnienia. Powstanie i działalność policji na terenie powiatu łęczyckiego w II Rzeczypospolitej”.

 

 

Autorami książki są mł. insp. Zbigniew Gruszczyński – Komendant Policji Państwowej w Łęczycy oraz podinsp. w st. sp. Dariusz Kupisz. Promocja wydawnictwa i spotkanie z autorami miało miejsce w salach zamkowych w dniu 19 lipca br.

Publikacja zwraca uwagę starannością opracowania tematu, opartego o bogaty, solidnie udokumentowany materiał. Prezentuje dzieje lokalnej policji oraz przybliża sylwetki tworzących ją ludzi. Wydawnictwo imponuje wielością cytowanych źródeł archiwalnych oraz szerokim zbiorem fotografii, stanowiących własność różnego rodzaju instytucji i osób prywatnych (w tym ze zbiorów Muzeum). Wartością dodaną jest licząca 503 pozycje alfabetyczna lista policjantów i urzędników, służących i pracujących w Policji Państwowej na terenie powiatu łęczyckiego w jego międzywojennych granicach.

Ciekawostką, która w znakomity sposób oddaje wyzwania, z którymi przyszło się mierzyć przedwojennym policjantom, są autentyczne sensacje i wydarzenia wybrane z ówczesnej prasy.

Książka posiada sztywną oprawę i liczy 304 stron. Kosztuje 30 zł.

tekst i zdjęcie: Muzeum w Łęczycy