Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta

17.11.2011
autor: UM Łęczyca
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji: WND-RPLD.06.01.00-00-060/11
pn. „Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta”
Całkowita wartość projektu: 3 591 873,55 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 819 384,93 PLN
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-00 z dnia 27 października 2011r.

Aneks nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-01 z dnia 19 grudnia 2012r.
Aneks nr UDA-RPLD.06.01.00-00-060/11-02 z dnia 10 czerwca 2013r.

Okres realizacji projektu: 30 czerwca 2011r. – 31 lipca 2013r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Łęczyckiej Starówki.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania do realizacji:
– prace restauratorskie murów Zamku Królewskiego
– prace restauratorskie dachu Zamku Królewskiego
– przebudowa ul. Panieńskiej
– przebudowa ul. Ozorkowskiej (na odcinku od ul. Belwederskiej do Pl. Kościuszki)
– przebudowa ul. Wodnej
– przebudowa ul. Kowalskiej
– przebudowa Pl. Kościuszki (parking i chodniki)
– zakup i montaż małej architektury
– budowa toalety miejskiej
– budowa systemu monitoringu

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego