Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej w Łęczycy

31.12.2018
autor: UM Łęczyca (ws)
Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej w Łęczycy

Na podstawie § 67 uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 11 września 2018 roku nr LXX/464/2018  zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego posiedzenia.
  2. Zapoznanie z opiniami RIO w Łodzi w sprawie WPF Miasta Łęczyca na lata 2019-2027 oraz w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Łęczyca na rok 2019.
  3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu budżetu Miasta Łęczyca na 2019 rok.
  4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2019-2027.
  5. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Andrzej Domagała