Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

12.10.2017
autor: UM Łęczyca
Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy
Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2017 roku (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego w Muzeum w Łęczycy.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca.
3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca.
4. Wydanie opinii w sprawie nabycia na rzecz miasta Łęczyca działek nr 115/1 i 118/1 o łącznej powierzchni 1,2394 ha.
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/247/17 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy.
6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy.
7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2018 roku.
8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy.
9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. M. Konopnickiej w Łęczycy.
10. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji
Wojciech Wojciechowski