Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

03.12.2021
autor: UM Łęczyca (mk2)
Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z  2021 r. poz. 1834),  zwołuję wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Łęczycy, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy w dniu 09 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 16:30.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
  3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łęczyca na 2022 rok.
  4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.
  5. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała