Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

23.02.2024
autor: UM Łęczyca (mk2)
Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy  dnia 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 15:15.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
  3. Informacja na temat nagród i stypendiów sportowych przyznanych przez Burmistrza Miasta Łęczyca w 2023r.
  4. Sprawozdanie z realizacji imprez sportowych za rok 2023, odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca.
  5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2024r.
  6. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
  7. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Planu ogólnego Miasta Łęczyca.
  8. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łęczyca w 2024 roku.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Domagała