Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy

18.04.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu lutego 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 16³° odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczególnych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/07 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych w Łęczycy.
  4. Przedstawienie informacji na temat stanu technicznego obiektów sportowych na terenie miasta Łęczyca przed sezonem wiosenno – letnim 2019.
  5. Przedstawienie informacji na temat harmonogramu korzystania z obiektów sportowych „Moje boisko – ORLIK” przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy.
  6. Omówienie działalności bieżącej stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta Łęczyca.
  7. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.

Proszę o udział w posiedzeniu

 Przewodniczący Komisji
Marcin Tober