Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy

03.07.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 06 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godz.  13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja dotycząca Raportu o Stanie Miasta Łęczyca za rok 2019 opracowanego przez Burmistrza Miasta.
  3. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta Łęczyca za rok 2019 po:
  4. rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczyca za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.
  5. rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Łęczyca za rok 2019.
  6. zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łęczyca za rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łęczyca za 2019 rok.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Magdalena Koperska