Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

19.10.2017
autor: UM Łęczyca
Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy
Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 1.
3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 2.
4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 3.
5. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 4.
6. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak