Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

08.10.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 10 października 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
    w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r.
  3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
    w uchwale Nr V/33/2019 z dnia 08.01.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2019-2027.
  4. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak