Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

25.04.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Łęczyca.
  3. Wydanie opinii do wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy dotyczącej dofinansowania zakupu specjalistycznego samochodu dla potrzeb techników kryminalistyki.
  4. Sprawy różne.

 Proszę o udział w posiedzeniu

Przewodniczący Komisji
Marek Jóźwiak