Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

02.12.2019
autor: UM Łęczyca (ws)
Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 1610 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r. – projekt 1.
  3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r. – projekt 2.
  4. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

      Marek Jóźwiak