Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

23.01.2019
autor: UM Łęczyca (ws)
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16°° odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca.
  3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie wniosku Rady Rodziców Żłobka Miejskiego  w Łęczycy dotyczącego propozycji zmiany wysokości opłaty za pobyt dziecka  w placówce, określonej Uchwałą Nr LXV/428/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz częściowego zwolnienia z opłat w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Łęczyca.
  4. Omówienie planu imprez promocyjnych i uroczystości na rok 2019.
  5. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad

      Przewodniczący Komisji

              Marek Lisiecki