Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

24.04.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
  3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Łęczyca.
  4. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji
Marek Lisiecki