Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

17.05.2018
autor: UM Łęczyca (mn)
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Łęczycy
  3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca.
  4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz częściowego zwolnienia z opłat w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Łęczyca.
  5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Łęczycy.
  6. Omówienie potrzeb Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy w zakresie zabezpieczenia i kupna serwera, programu antywirusowego oraz wygospodarowania pomieszczenia serwerowni.
  7. Omówienie organizacji Dnia Dziecka w Łęczycy.
  8. Omówienie spraw dotyczących dofinansowania jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Łęczycy.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Proszę o udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji
Marta Arkuszewska