Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

17.12.2021
autor: UM Łęczyca (ab)
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu  22 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 1545 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łęczyca na lata 2021-2036”.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

Proszę o udział w posiedzeniu

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Mienia

Tomasz Baranowski