Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

05.02.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz.16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie harmonogramu zaplanowanych robót budowlano-remontowych ulic, chodników i placów przez JB Zieleń Miejska w Łęczycy zgodnie z budżetem Miasta Łęczyca na rok 2020.
  3. Informacja na temat prognozowanych sprzedaży mienia komunalnego w roku 2020.
  4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/126/2019 z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łęczyca na lata 2019-2023.
  5. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

Tomasz Baranowski