Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

14.01.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz.16:10 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia na rok 2020.
  3. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczycy.
  4. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy.
  5. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy.
  6. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łęczyca na cele związane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg.
  7. Omówienie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
  8. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

Tomasz Baranowski