Podpisano porozumienie między Burmistrzem a Komendantem Policji

09.04.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Podpisano porozumienie między Burmistrzem a Komendantem Policji

W dniu dzisiejszym w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy Burmistrz Paweł Kulesza podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym mł. insp. Zbigniewem Gruszczyńskim, które określa zasady współpracy między Strażą Miejską, a Policją.

 

 

W myśl treści porozumienia funkcjonariusze obu jednostek przynajmniej raz w miesiącu będą odbywali spotkania, w trakcie których między innymi dokonywana będzie ocena bezpieczeństwa publicznego. Planowane i podejmowane będą ponadto wspólne działania porządkowe, organizowane wspólne ćwiczenia i szkolenia czy realizowane patrole.

Burmistrz Paweł Kulesza wyraża nadzieję, że podpisane porozumienie zacieśni współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Od zawsze powtarzałem, że wspólna praca jest niezwykle ważna, zwłaszcza jeżeli jest ona skupiona na jednym celu. Wierzę, że podpisane porozumienie przyniesie pozytywne skutki i znacznie przyczyni się do poprawy, jak i poczucia, bezpieczeństwa w naszym mieście.

W podobnym tonie wypowiada się Komendant Straży Miejskiej Tomasz Olczyk, który wskazuje na treść porozumienia.

Cieszę się, że porozumienie precyzuje formy współpracy i mam nadzieję, że pozwoli ono wspólnie dograć podejmowanie działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.