Aktualności

Zmiana terminu konkursu dla dzieci

01.06.2012 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiamy, iż ze względu na niekorzystne warunku atmosferyczne, Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy jest zmuszona odwołać w dniu dzisiejszym, tj. 01.06.2012 r. konkurs dla dzieci pt. „Kochamy wszystkie zwierzęta” a także bezpłatne porady z lekarzami weterynarii. Zarówno konkurs jak i spotkanie z lekarzami weterynarii odbędą się w dniu 02.06.2012 r. (sobota) w godzinach 11.00-14.00. Za utrudnienia przepraszamy!

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy

01.06.2012 autor: UM Łęczyca

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży działającej przy Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dobrze widzi się tylko sercem” z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Oferta SJK

Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy

31.05.2012 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 05 czerwca 2012r. (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali posiedzeń nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Wydanie opinie w sprawie wykonania budżetu miasta po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca za rok 2011, 2. Informacja na temat stanu technicznego przygotowań i organizacji wakacji letnich w zakresie działań sportowych, – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miasta, – organizacja letnich obozów sportowych, 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Witold Gajewski Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia

Utrudnienia podczas obchodów Dnia Dziecka!

31.05.2012 autor: UM Łęczyca

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż w związku z organizacją obchodów Dnia Dziecka w Łęczycy od dnia 31 maja w godzinach popołudniowych do 02 czerwca 2012r. włącznie na Pl. T. Kościuszki wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów oraz pieszych. Dotyczy to w szczególności mieszkańców przy ul. Panieńskiej oraz w obrębie parkingów. Za utrudnienia bardzo przepraszamy. Organizator: Urząd Miejski w Łęczycy

Konkurs rysunkowy dla dzieci z nagrodą niespodzianką

31.05.2012 autor: UM Łęczyca

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy pragnie poinformować, iż w dniu 1 czerwca br. na terenie Pl. T. Kościuszki posiadać będzie własne stoisko, gdzie w godzinach od 11:00 do 14:00 zorganizowany zostanie konkurs rysunkowy pt. „Kochamy wszystkie zwierzęta” dla dzieci z nagrodą niespodzianką, a także udzielane będą bezpłatne porady weterynaryjne przez lekarzy weterynarii – Panią Danutę Czaplicką oraz Pana Krzysztofa Gajewicza. Serdecznie zapraszamy!