Aktualności

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

04.05.2012 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2012 r. o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali posiedzeń nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Opinia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Łęczycy. 2. Informacja o działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2011. 3. Omówienie sposobu organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w Łęczycy. 4. Opinia Komisji w sprawie przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – analiza arkuszy organizacyjnych. 5. Sprawy różne. Proszę o udział w posiedzeniu. Przewodniczący Komisji Elżbieta Wencel Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr

Komisja Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

02.05.2012 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 08 maja 2012r. o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie komisji Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Opinia w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta w roku 2012, 2. Opinia w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2043 Gminy Miasta Łęczyca, 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Alina Libiszewska Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z zakładu pracy na czas działalności radnego w pracach Rady i jej organów.